Neuropriset för bättre lärande 2020

Neuropriset för bättre lärande är ett pedagogiskt pris och utmärkelse vid Institutionen för neurovetenskap.

Institutionen för neurovetenskap delar ut en pedagogisk utmärkelse för framstående och inspirerande insatser inom institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå. Priset finns i två olika kategorier, Stora neuropriset för bättre lärande och Lilla neuropriset för bättre lärande. Pristagare kommer att utses inom båda kategorierna och delas ut på Neurodagen.

Stora neuropriset för bättre lärande

Nomineringskriterier:

  • Anställd som adjunkt, bitr. lektor, lektor eller professor vid Institutionen för neurovetenskap
  • Utmärkt sig som en framstående lärare samt visat på skicklighet och engagemang i sin undervisning
  • Bidragit med pedagogiska insatser som inneburit utveckling och förbättring av undervisningen vid Institutionen för neurovetenskap
  • Har en förmåga att planera undervisning som stimulerar lärande och kritiskt tänkande samt som betonar forskningsanknytning av undervisningen

Pristagaren av Stora neuropriset för bättre lärande  belönas med 10 000 kronor som kan användas till inköp av dator, litteratur, resa till konferens eller dylikt som har anknytning till pristagarens verksamhet vid institutionen.

Lilla neuropriset för bättre lärande

Nomineringskriterier:

  • Har visat på skicklighet och engagemang i sin undervisning på institutionens kurser
  • Har en förmåga att planera och förbättra undervisning som stimulerar lärande och kritiskt tänkande

Pristagaren av Lilla neuropriset för bättre lärande  belönas med ett diplom samt en mindre gåva.

Neuropriset för bättre lärande 2020 är öppet för nomineringar 10 februari - 10 mars 2020. Prisutdelning sker på Neurodagen den 26 mars.

Du som nominerar skall skriva en motivering på mellan 50 och 100 ord, med fokus på den nominerades pedagogiska insatser, samt ge exempel på varför den nominerade förtjänar att uppmärksammas med priset för bättre lärande. Kompletterande instruktioner finns i nomineringsformuläret.

Nominering till Stora neuropriset för bättre lärande: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15747

Nominering till Lilla neuropriset för bättre lärande: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15749

Nomineringar kan göras av alla personer vid Institutionen för neurovetenskap och av studenter och doktorander som undervisats av personer vid institutionen.

Nomineringarna bedöms av grundutbildningskommittén vid Institutionen för neurovetenskap som också utser pristagaren.