Utbildning i försöksdjursvetenskap

Att ha utbildning i försöksdjursvetenskap är obligatoriskt för dig som ska arbeta med djurmodeller i forskning eller undervisning.

På Uppsala universitet erbjuds forskare, doktorander studenter och tekniker artspecifika kurser i försöksdjursvetenskap inom olika funktioner. Vi har även ett program för kompetensutveckling (continuing professional development, CPD) inom ämnet i form av seminarieserie och praktisk färdighetsträning. Funktionerna D, C, A och B motsvara de olika roller som finns vid genomförandet av djurförsök. Där funktion D motsvarar personer som enbart avliva djur, funktion C motsvarar de som vårdar och står för den dagliga skötseln av djuren, funktion A motsvarar de som praktiskt utföra försöken och funktion B motsvarar de som utformar och ansvarar för hela försöket och att alla lagar och förordningar följs. Kurserna är hierarkiskt ordnade, vilket betyder att man behöver vara godkänd för funktion A innan man är behörig att gå kurs för funktion B. Utbildning motsvarande funktion B krävs för att som forskare vid Uppsala universitet vara berättigad att söka djuretiskt tillstånd.

Kontakt: lasetuu@neuro.uu.se

Kurser inom olika funktioner och CPD-seminarier och workshops ges av Institutionen för neurovetenskap via LASETUU (Laboratory Animal Science Education & Training). 


Kurser vid Laboratory Animal Science Education & Training, sk. LASETUU:

Följande kurser ges i försöksdjursvetenskap. Mer information och ansökan om respektive kurs finns länkat i västermenyn/ nedan: