Kontakta oss inom kursadministration

Vi arbetar alla med studentfrågor och studentrelaterade uppgifter. Vänd dig gärna till oss med dina frågor, kan vi inte svara direkt hjälper vi dig vidare. Stora eller små frågor spelar ingen roll, huvudsaken är att du ställer dem.

Kontakta respektive kursadministratör, välkomna!

Annika Backvall, kursadministratör BMC

 • Farmakologi med läkemedelskemi, 3MU150
 • Vävnads- och utvecklingsbiologi, 3MU124
 • Fördjupningsprojekt i fysiologi, 3FF214
 • Hjärnan – funktioner, sjukdomar och mysterier I, 3NR201
 • Globala och miljömässiga effekter på neurohälsa, 3NR018
 • Fysiologi och molekylär cellbiologi, 3FF218
 • Försöksdjursvetenskap, 3MU144
 • Fysiologi, 3FF312
 • Fysiologi och anatomi I, 3PT012
 • Neurobiologi, 3MU132

A-C Fält, ekonomi- och personaladministratör, AS ing 10

 • Läkarprogrammet, 3NR015 Klin med IV - kurserna Psykiatri, BUP, Samtalsfärdigheter
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - kurserna Psykiatri I, Psykiatri II, Kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad, Vårdvetenskaplig teori och metod, Psykiatrisk omvårdnad I, Psykiatrisk omvårdnad II
 • Sjuksköterskeprogrammet - Omvårdnad med fokus på psykisk ohälsa
 • Fysioterapeutprogrammet - kursen Psykiatri och psykiska symtom
 • Fristående kurs Psykiatri, distans

Eva-Lena Wahlberg, kursadministratör BMC

 • Fysioterapeutprogrammet
 • Fristående kurser vid Fysioterapeututbildningen
 • Administrationen för forskarutbildning

Gunneli Ekberg, kursadministratör, AS ing 85

 • Klinisk medicin IV, övergripande och ögon, 3NR015

Karin Nygren, forskningsingenjör BMC

 • Forskningsprojekt i neurovetenskap  3NR275, 3Nr215, 3NR230
 • Forskningsprojekt i neurofarmakologi  3NR315
 • Advanced Neurobiology  3NR600
 • Preparation for research with focus on new drug targets  3NR382
 • Laboratory project in biomedicine  3MU075, 3MU015, 3MU225, 3MU130
 • Research Training in biomedicine and laboratory animal science  3NR730
 • Masterprojekt I biomedicin inkl försöksdjursvetenskap  3MU745
 • Masterprojekt i biomedicin 3MU430, 3MU445
 • Masterprogrammet i biomedicin MBM2M tillsammans med Lina Thorvaldson

Sari Thunberg, ekonomi- och personaladministratör, AS ing 85

 • Läkarprogrammet T8, 3NR015 Klinisk medicin IV, Neuroämnen
 • Läkarprogrammet T11, 3NR017 valbar kurs  Neurosjukvård på akutmottagningen
 • Fysioterapeutprogrammet T4, 3SG069, Neurologi
 • Fristående kurs, 3NR009, Fördjupningskurs inom neurosjukvård

Julia Brummer, kursadministratör BMC

 • Neurobiologi, homeostas och intervention, 3NR137
 • Integration neuroendokrinologi – kön och genus, 3NR150
 • Logopedprogrammet, MLG2Y
 • Klinisk Handledning, 3LG091
 • Selektiv mutism hos barn och ungdomar, 3LG092
 • Kommunikation, nerver och psyke, 3NR113(går dock inte längre)

Louise Lundqvist, kursadministratör BMC

 • Psykotraumatologi kurs, 3PS038, fristående
 • Psykotraumatologi kurs, valbar Psykologprogrammet, 2PP134
 • Caps-5 webbaserad kurs, KcKP
 • LASET (försöksdjur)

Senast uppdaterad: 2021-08-19