Forskarutbildning vid Institutionen för neurovetenskap

Inst för neurovetenskap bedriver forskarutbildning av hög kvalité i ett brett spektrum av ämne relaterade till neurovetenskap.Vihar för nuvarande över hundra doktorander anknutna till institutionen. Forskarutbildningen bedrivs i såväl pre-kliniska som kliniska ämnen, på BMC och på Uppsala Akademiska Sjukhus. Vi har också doktorander utstationerade i olika centra för kliniska forskning; såsom CKF Västerås, CKF Falun, CKF Gävle.

Genom att självständigt under handledning bedriva ett forskningsprojekt kommer du få möjlighet att utnyttja både dina praktiska och dina teoretiska färdigheter. Samtidigt lär du dig de senaste metoderna inom modern forskning. Den vetenskapliga miljön ger även oändliga möjligheter till både fördjupning och bredd.

Våra forskargrupper söker kontinuerligt efter samarbetspartners, post doktorer, doktorander samt examensarbetare, läs mer om våra forskargrupper och kontakta berörd forskargruppsledare.

Utbildningen

Att doktorera är att gå en utbildning där du inte bara blir den främsta experten inom ett fält, utan även lär dig att planera, tänka kritiskt och att ta ansvar. I början av utbildningen får du hjälp av handledaren med projektval och andra frågor, medan du i slutet förväntas kunna ta egna beslut och arbeta mer självständigt. Målet är att du ska bli en självständig forskare, redo för högkompetenta arbetsuppgifter oavsett om det är inom akademin, industrin, sjukvården eller någon myndighet.

Utbildningen skall omfatta minst 240 högskolepoäng för doktorsexamen och minst 120 högskolepoäng för licentiatexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Vid mediciniska fakulteten skall kurs- och teoridelen omfatta minst 30 högskolepoäng. Din kursdel består då av 15 högskolepoäng, varav 8,5-11,5 högskolepoäng är obligatoriska. I teoridelen kan du räkna in kongresser, seminarier, med mera.

Förutom din självständiga forskning deltar du som doktorand i litteraturseminarier, föreläsningar och konferenser med mera. Kurserna är till för att du som doktorand ska kunna förbättra din förmåga att forska. Planeringen för din kurs- och teoridel ska finnas i din individuella studieplan.

Som doktorand förväntas du att tjänstgöra vid din institution. Du kan få undervisa som labbhandledare, leda gruppövningar eller ha seminarier och föreläsningar. Det kan röra sig om handledning till exjobbare eller arbete som assistent. Institutionen har som mål att alla våra doktorander ska kunna delta i institutionens undervisning; och på det sättet främjas doktorandernas professionellutveckling som universitetslärare.

Tjänstgöringen får omfatta maximalt 20 procent i högst fem år.

Universitetsaulan Uppsala universitet