Vad vill du lära dig?

Utbildning

Institutionen för neurovetenskap har omfattande åtaganden inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

På grundläggande nivå ansvarar institutionen för huvuddelen av utbildningen inom Logopedprogrammet och Fysioterapeutprogrammet. Inom Biomedicinprogrammet är institutionen ansvarig för kurserna Cell- och molekylärbiologi, Vävnadsbiologi med embryologi, Försöksdjursvetenskap, Neurobiologi och Farmakologi med läkemedelskemi. Inom Läkarprogrammet ansvarar institutionen för blocken Kommunikation, nerver och psyke, Neural reglering och rörelse, Homeostas och intervention, samt för undervisning i ämnen Neurologi, Oftalmiatrik och Psykiatri. Institutionen är ansvarig för undervisningen i Fysiologi inom Receptarieprogrammet och inom Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik samt för ett stort antal Fristående kurser.

På avancerad nivå är institutionen ansvarig för Masterprogrammet i Biomedicin och medansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad samt Masterprogrammet i folkhälsa.

Institutionen medverkar även i grundläggande utbildning inom Biologprogrammet vid Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Information för dig som blivande eller befintlig student

Studera och bo i Uppsala
Biomedicinskt centrum, BMC
Svårt att välja vad vill du läsa?
Anmälningsinformation
Att läsa vid Universitetet
Examen och karriär

Studentportalen/ Stöd och service för dig som student