Kontaktpersoner för media

Informatör:

Hjärnsjukdomar och trauma:

Kognition och beteende:

Neurogenetik och miljö:

Sensorik, motorik och plasticitet:

Sömn: