stamcells

Samverkan

Flera forskargrupper vid Institutionen för neurovetenskap ingår i nätverk av samverkande forskargrupper med kompletterande kompetenser och teknologier.

Hur vill du samverka med oss?

Tredje uppgiften är universitetets uppgift att dela med sig av kunskap, vid sidan av de första två huvuduppgifterna, forskning och utbildning.

Institutionen för neurovetenskap är även måna om att hjälpa journalister vid olika media som vill komma i kontakt med våra forskar för att  få expertutlåtande samt information inom olika områden för neurovetenskap. Vi arbetar även för att knyta kontakter med bl.a. företag och myndigheter och skolor.

WoMHeR – Women's Mental Health during the Reproductive lifespan

Vid Uppsala universitet finns nationell och internationell unik tvärsektoriell kompetens som samlats i ett centrum för kvinnors psykiska hälsa

Läs mer på WoMHeRs hemsida

Uppsala University Behavioral Facility

uubf logotype

Uppsala University Behavioral Facility, UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data.

Läs mer på UUBF hemsida

Centre of Excellence (CoE) Neurotrauma

CoE Neurotrauma är ett av fyra CoEs som är en gemensam satsning av Akademiska sjukhuset och Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet med syfte att uppnå synergieffekterna mellan högspecialiserad regionsjukvård och avancerad forskning. Satsningen inkluderar forskningstid för seniora läkare/forskare.

Läs mer: Centre of Excellence (CoE) Neurotrauma 

neurotrauma logotype