Forskningsprojekt

Inom regenerativ neurobiologi finns följande projekt: