Courses

  • Fördjupningskurs i neurovetenskap, 7,5hp (avancerad nivå)
  • Fördjupningskurs i neurovetenskap, 15hp (avancerad nivå)
  • Fördjupningskurs i neurovetenskap, 30hp (avancerad nivå)
  • Fördjupningskurs i neurofarmakologi 15hp (grundnivå)