Institutionen för neurovetenskap

Att förstå hur vårt nervsystem fungerar och hur sjukdomar i nervsystemet uppkommer är en av vår tids största vetenskapliga utmaningar och av stor betydelse för folkhälsan.

Utvecklingsstörningar, sjukdomar och skador i nervsystemet leder ofta till svåra livslånga handikapp och stort lidande för såväl den drabbade som de närstående. Vid Institutionen för neurovetenskap bedriver vi forskning som syftar till att öka kunskapen om nervsystemets funktioner. En viktig målsättning är att öka kunskaperna om det normala nervsystemets funktion och vår förståelse av de mekanismer som orsakar störd utveckling, sjukdom och skada i nervsystemet. Forskningen syftar även till att utveckla ny diagnostik och behandling samt rehabiliteringsmodeller som främjar hälsa i livets olika faser. Via olika utbildningsprogram och kurser sprider Institutionens lärare och forskare dessa kunskaper till många blivande yrkesspecialister – till exempel läkare, fysioterapeuter, logopeder, biomedicinska forskare, apotekare och sjuksköterskor.

Vi är ca 150 anställda, ca 100 forskarstuderande och ett flertal unga postdoktorer. Den grundläggande forskningen bedriver vi huvudsakligen vid Uppsala universitets biomedicinska centrum (BMC) och den kliniska forskningen inom olika verksamhetsområden på Akademiska sjukhuset.

Stem cells
Neural crest stem cell neurosphere with differentiated neurons (red) and glial cells (green). Cell nuclei labeled blue.
Foto: Dr. Elena N. Kozlova, Regenerative Neurobiology