Organisation

Innehåll:

PREFEKTSTYRELSE

LEDNINGSGRUPP

Styrelse

Från 1 april 2021 tom 31 januari 2022 bedrivs prefektstyre och styrelsen är vilande.

  • Katarina Laurell - ställföreträdande prefekt/ bitr prefekt kliniska delen av neurovetenskap
  • vakant - protokollförare/ administratör
  • Madeleine Le Grevés - adjungerad ledamot 

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Mandatperioden för lärare/forskare och TA-personal sträcker sig från den 1 juli 2020 till 30 juni 2023. Mandatperioden för studenter grund och forskarutbildning är från den 1 oktober 2020 - 30 september 2021. Val av grundstuderande anordnas av Uppsala Studentkår, fakultetssamordnare vid den medicinska fakulteten. Styrelsen är beslutande organ för hela institutionen för neurovetenskap.

Administration

Kommunikatör

Ekonomiadministration

Personaladministration

Kursadministration

Länk till kursadministrationssida om vem som administrerar resp kurs.

Studierektorer

Länk till sida med information om studierektorer vid Institutionen för neurovetenskap

Brandskyddsombud vid INV:

Kommittéer vid institutionen

Forskarutbildningskommittén

Grundutbildningskommittén

Arbetsmiljökommittén

Kommittén för lika villkor

Doktorandråd

Junior Faculty

Miljöansvar

Senast uppdaterad: 2021-12-28