Riskbedömning av institutionens arbetsmiljö

Inför rektors beslut om att arbeta för att institutionen för neurovetenskap ska upplösas i sin nuvarande form och verksamheten omorganiseras ska ett antal riskbedömningar genomföras för att identifiera och förebygga arbetsmiljörisker.

Riskbedömning i institutionen för neurovetenskaps regi:

  1. Riskbedömning inför inriktningsbeslut
  2. Riskbedömning inför beslut om upplösning

Riskbedömning i mottagande institutions regi:

  1. Riskbedömning inför mottagande av nya medarbetare

Här återfinner du länkar till PM om riskbedömning 1 och 2 samt resultat: 

1. PM om riskbedömning av inriktningsbeslut om institutionen för neurovetenskap

2. PM om riskbedömning inför beslut att avveckla institutionen för neurovetenskap och överföra verksamheten till andra institutioner inom Uppsala universitet

Länk till excelfil med RISKBEDÖMNING av de eventuella risker kopplat till arbetsmiljö som kan föreligga i arbetet i förberedelsefasen inför beslutet av ev avveckling av institutionen för neurovetenskap. 

Presentation om riskbedömning vid informationsmötet 12 nov 2021 (Katarina Tillgren, Administrativ chef)

Presentation riskbedömning 2 vid Neurolunch 26 nov 2021 (Katarina Tillgren, Administrativ chef)

Riskbedömning - inför förändring - Uppsala universitet (uu.se) (länk till Medarbetarportalen, UU) 

Senast uppdaterad: 2021-12-07