Historisk bakgrund

Institutionen för Neurovetenskap vid Uppsala universitet bildades år 1998 i samband med att hela medicinska fakulteten omorganiserades. Just sammanförandet av de prekliniska och kliniska ämnena inom en och samma institution, ansågs särskilt intressant utifrån. Neurovetenskap var från början den enda institutionen med den organisationen inom vetenskapsområdet.

Det var de neurovetenskapliga forskarna som själva ville förenas i en stor neurovetenskaplig institution. Forskarna från institutionerna på BMC var från medicinsk farmakologi, medicinsk utvecklings och neurobiologi, anatomi och fysiologi samt från sjukhuset, neurologi, neurokirurgi, psykiatri, BUP, rehabiliteringsmedicin, oftalmiatrik och klinisk neurofysiologi. Lennart Persson var prefekt och institutionen bedrevs genom prefektstyre. Redan vid den här tidpunkten bedömde förvaltningen vid Uppsala universitet att det kunde bli svårt att förena de olika ekonomisystemen för de kliniska och de grundvetenskapliga delarna, vilket visade sig korrekt, även om de flesta frågorna genom åren har lösts på ett gynnsamt sätt. 

Senast uppdaterad: 2021-11-08