Information från prefekt

2021-12-28

Bästa medarbetare,

Jag hoppas att ni har haft en riktigt skön och vilsam julledighet.

För er kännedom så publicerade Dagens ETC en artikel förra veckan om institutionen för neurovetenskap. Artikeln är låst för icke prenumeranter men handlar om trakasserier i arbetsmiljön. Även om det här hände innan min tid så ser jag väldigt allvarligt på det som framförs och vill betona att det är ett helt oacceptabelt beteende. Jag vet att även tidigare prefekter och vicerektor har tagit allvarligt på arbetsmiljöproblematiken  och att flera åtgärder har tagits under en längre period. Det har utförts externa och interna utredningar som har lett till flera åtgärder samt planer för en bra arbetsmiljö. Beteendena som tas upp i artikeln har aldrig varit accepterade vid institutionen för neurovetenskap.

Jag vill förtydliga att vid institutionen för neurovetenskap har det under åren bedrivits och fortfarande bedrivs, mycket bra forskning och utbildning. Anledningen till att institutionen avvecklas är inte att kvalitén på forskning och utbildning i stort har varit dålig utan att det är själva institutionen och dess interna strukturer som har gjort det svårt under en längre tid att bedriva en framgångsrik verksamhet. Bland annat har det varit svårigheter i att fatta beslut i institutionsstyrelsen, konflikter mellan och inom forskargrupper, stor personalomsättning vid institutionens administration samt oklarheter i administrativa processer för exempelvis resursfördelning och ekonomiska processer.

Det här är mitt sista informationsmail då ni alla från 1 januari hör till andra institutioner vid området, men jag ser fram emot att träffa många av er på vår avslutande middag även om den med stor sannolikhet blir uppskjuten till i vår på grund av rådande Covidsituation.

Varma hälsningar

Lars Rönnblom, prefekt vid Inst för neurovetenskap

Senast uppdaterad: 2021-11-08