Information från prefekt Inst för neurovetenskap

2021-12-13

Bästa medarbetare,

Nu har vi kommit fram till veckan då områdesnämnden ska fastställa flytt av verksamheter och placeringar för alla anställda vid institutionen för neurovetenskap och rektor ska besluta om vår institution ska upplösas.

Institutionen för neurovetenskap bildades år 1998 och nu vid årsskiftet, efter 23 år, skulle jag vilja påstå att en ny era startar. Även om alla forskargrupper ska splittras och flyttas till olika institutioner inom området är min förhoppning att ni hjärnforskare tillsammans med området för medicin och farmaci även i framtiden kommer att värna om ämnet neurovetenskap. På tisdag förmiddag så är jag tillsammans med ledningsgruppen inbjuden till ett dialogmöte med områdesledningen och då kommer vi ta upp den här viktiga frågan. Vi kommer även ta upp vikten av att området bevakar att kurser inom neurovetenskapliga ämnet även fortsättningsvis kommer att hålla hög kvalitet och undervisas av experter inom området. Under 2022 kommer dessutom Socialstyrelsen att göra en utvärdering av BUP och Neurologi, vilket behöver tillsättas resurser för att förbereda.

På fredag efter att rektor och områdesnämnden tagit sina beslut kommer vi att ha ett institutionsmöte för alla medarbetare vid neurovetenskap. Prefekterna från de mottagande institutionerna kommer att delta och berätta om sina verksamheter, vilket jag ser fram emot.

Slutligen hoppas jag att ni haft en trevlig Lucia och återigen tacka er för ert arbete under året med forskning, undervisning och administration!

Varma hälsningar

Lars Rönnblom, prefekt vid Inst för neurovetenskap

Senast uppdaterad: 2021-11-08