Information från prefekt Inst för neurovetenskap

2021-12-07

Bästa medarbetare,

Nu är vi i kyliga december och förberedelser för en organisatorisk flytt är i full gång. De mottagande institutionerna har fått information om vilka anställda medarbetare som ska komma ifrån respektive forskargrupp samt ifrån administrationen.

Den riskbedömning av arbetsmiljön inför ny organisatorisk placering som genomfördes vid vår institution den 17-18 november kommer att följas upp av ytterligare riskbedömningar av de mottagande institutionerna. Det här kommer att ske i två steg, först blir det en mindre riskbedömning som görs av mottagande prefekt, skyddsombud och verksamhetsnära HR. Det andra steget är en större riskbedömning under första kvartalet 2022 där arbetsmiljön för hela nya institutionen ska bedömas.

Mer information hittar ni på vår hemsida: https://neuro.uu.se/om-oss/omorganisation-inv/

Nu pågår ett arbete av områdets arbetsgrupp och vid kansliet med att ta fram alla underlag inför områdesnämndens beslut om placering av medarbetare och verksamheten som sker den 15 december. Dagen efter, torsdag 16 december, ska rektor fatta beslut om avveckling av institutionen för neurovetenskap. Vid vårt informationsmöte för alla medarbetare vid neurovetenskap den 17 december, kommer alla prefekter vid de mottagande institutionerna att presentera sina institutioner på engelska. Då har ni även möjlighet att ställa frågor.

All undervisning som är planerad kommer att fortgå som planerat. Detta oavsett om lärare, kursansvar och kursadministration från årsskiftet är placerad vid olika institutioner. Här måste vi alla hjälpas åt för att det ska fungera utan problem.

Arbete med alla mejladresser som ska föras över till respektive mottagande institution pågår. Mer information om detta kommer.

Områdets arbetsgrupp har låtit hälsa att de kommer att återkoppla till alla anställda som har lämnat synpunkter på sitt placeringsförslag, de beklagar att de inte hunnit göra det tidigare.

Slutligen, lönerevisionen är färdig och information kommer att ges till alla anställda under veckan. Den nya lönen kommer att betalas ut på decemberlönen med retroaktivitet från oktober månad.

Varma hälsningar

Lars Rönnblom, prefekt vid Inst för neurovetenskap

Senast uppdaterad: 2021-11-08