Omorganisation vid inst för neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap vid vetenskapsområdet medicin genomgår förnärvarande en omorganisation, på dessa sidor ges löpande information om processen, bakgrunden till beslut samt svar på vanliga frågor mm. 

Syftet med den här sidan är att ge så öppen och transparent information som möjligt över den pågående omorganisationsprocessen. Sidorna uppdateras kontinuerligt och all information som prefekt har mailat ut till alla medarbetare kan läsas under aktuella nyheter. Alla medarbetare kommer att arbeta kvar inom Uppsala universitet och ingen person kommer att blir övertalig. Forskning och utbildning kommer inte att påverkas, utan kommer att fortgå med lika hög kvalitet som tidigare.

Viktiga datum:

  • Den 2 november skedde samråd med rektor om att vetenskapsområdet för medicin och farmaci ska bereda ett beslut om att avveckla institutionen för neurovetenskap och överföra verksamheten till andra institutioner.
     
  • Den 17 november sker riskbedömning om arbetsmiljö.

  • Den 15 december tar områdesnämnden beslut om placering under förutsättning att rektor fattar beslut om avveckling den 16 december.

  • Den 16 december sker rektorsbeslut om avveckling av organisationen INV.

Aktuella nyheter

Senast uppdaterad: 2021-12-07