Institutionen för neurovetenskap

Besöksadress BMC: Husargatan 3, 752 39 Uppsala
Postadress: Box 593 BMC,  751 24 Uppsala
Fax: 018- 471 4735

Prefekt:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekter:

Studierektorer, utbildning på grund och avancerad nivå:

Studierektor på forskarutbildningsnivå:

Brandskyddsombud vid INV:

Studievägledare:​

Kontaktpersoner för studenter med barn:​

ADMINISTRATION

Ekonomiadministration

Personaladministration

Kommunikatör

Kursadministration

IT-ansvar och support:

Kontaktpersoner för media