Institutionen för neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap har sin prekliniska verksamhet på Biomedicinskt centrum och den kliniska verksamheten på Akademiska sjukhuset ing 10 samt ing 85.

BMC:
Inst för neurovetenskap (BMC Box 593)
751 24 Uppsala 
Besöks/ leveransadress: Husargatan 3, 752 39 Uppsala

Akademiska sjukhuset:
Inst för neurovetenskap
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Hitta till Inst för neurovetenskap
 

Internt miljöarbete

Att värna om miljön och att ta hänsyn till kommande generationer ligger till grund för vår utbildning och forskning. Miljö och hållbar utveckling vägs in i alla beslut, och institutionen arbetar kontinuerligt med att minska den egna belastningen på miljön.

Läs mer om Uppsala universitets miljöarbete

Vid Institutionen för Neurovetenskap finns ett miljöombud, Maria Brandt som utgör stöd till prefekten i miljöarbetet. Institutionen arbetar aktivt med Universitetets miljömål i områdena:

  • Tjänsteresor och resfria möten
  • Energianvändning
  • Upphandling och inköp
  • Kemikalieanvändning
  • Återbruk och avfall

grön växt