Bissen Brainwalk ger en kvarts miljon kronor till hjärnforskning om Stroke/hjärnblödning

2021-12-06

Med stor glädje meddelas att Bissen Brainwalk trots andra årets svåra Covid-19 situation ger 250 000 i förmån för forskning om hjärnan till forskaren Julia Aulin vid Uppsala universitet.

Sedan starten har insamlingen, genom Brainwalks och olika event, inbringat fantastiska 8 miljoner kronor till forskningen om hjärnans alla skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar. Allt arbete med fonden sker med helt och hållet ideella krafter, och det är mycket hjärta och kämparglöd som ligger bakom. Många Brainwalkspromenader har blivit inställda i år på grund av de senaste årens svåra Covid-19 situation men det har istället pågått andra typer av engagemang och insamlingar, tex har organisationen arrangerat hela ”Sverige går Bissen Brainwalk” som gick ut på att alla gick där de befann sig. Det blev en enorm respons och det var fantastiskt att se vart alla hade gått runt om i Sverige och i världen. Det har även glädjande varit flera initiativ till högtids- och minnesgåvor som gjorts av personer, företag och föreningar runtom i landet. Vi ser därför även fortsättningsvis fram emot att kunna dela ut forskningsbidrag och möjliggöra forskning som räddar liv. Tillsammans är vi starka!

Julia Aulin, läkare och forskare vid Inst för medicinska vetenskaper, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om att hitta och förhindra stroke med hjälp av ett blodprov.

Vi vet att förmaksflimmer innebär upp till en femfaldig ökad risk att drabbas av stroke och därför står många av dessa patienter på blodförtunnande läkemedel för att skydda mot stroke. Om vi med ett blodprov skulle kunna mäta pågående hjärnpåverkan i samband med hjärtkärlsjukdom innan symtom uppstår skulle vi kunna individualisera förebyggande behandling så att rätt person får rätt behandling i rätt tid.

  • Det känns oerhört hedrande att tilldelas forskningsbidrag från Bissen Brainwalk och jag är väldigt glad och tacksam för allt arbete som alla har promenerat och donerat, sager Julia Aulin. Detta generösa bidrag hjälper oss att utvärdera om ett enkelt blodprov kan påvisa hjärtkärlsjukdomars skador på hjärnan innan symtom hunnit uppstå och på så sätt ökar det våra möjligheter att förhindra stroke innan den är ett faktum!

  • Vi på Uppsala universitet är väldigt tacksamma för anslagen från Bissen Brainwalk. Alla engagerade i Bissen Brainwalk, med Mattias Bissen Larsson i spetsen, gör ett fantastiskt arbete i syfte att samla in pengar till hjärnforskningen och dessa medel som har donerats till oss ska vi fortsätta att förvalta väl för att få ökad kunskap om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, säger Cecilia Yates, informatör vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Bissen Brainwalk föddes 2011 efter att elitbandyspelaren och familjepappan Mathias Bissen Larsson ett år tidigare drabbades av hjärnblödning och infarkter i hjärnan. 

”Bissen” drabbades hårt med ögonförlamning och försvagning i höger kroppshalva. Bissen hade kunnat åka skridskor i sömnen, nu kunde han inte ens gå! Med hjälp av sin familj och sina vänner, och en vilja av stål, lyckades Bissen komma tillbaka till livet och på den första årsdagen av hans insjuknande kunde han gå sin första mil. Det var den första Bissen Brainwalk, en fantastisk dag då närmare 1000 personer slöt upp bakom Bissen och stöttade honom på hans promenad.

–     Trots min kamp med min egen hälsa är jag så glad över att vi återigen kan bidra till den viktiga hjärnforskningen säger Mathias Bissen Larsson. Jag får energi av Bissen Brainwalk då jag vet att pengarna vi samlar in gör skillnad och min tävlingsinstinkt vill jag hela tiden utveckla Insamlingsfonden Bissen Brainwalk. Vi är många som är med och bidrar och vårt ledord är tillsammans!

Utdelningen sker i Köpings rådhus onsdag 8 december kl 13-15. För mer information kontakta Mattias Bissen Larsson, via mobil 070-660 8159 eller mail bissenlarsson@gmail.com

Följ gärna Bissen Brainwalk på instagram: @bissenlarsson och på hemsidan: http://www.bissenbrainwalk.se/

För mer information kontakta Julia Aulin, läkare och forskare vid inst för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset via mail julia.aulin@ucr.uu.se eller telefon 073-6500295.