Glädjande meddelas att Fotis Papadopoulos, Psykiatri, tilldelas medel från Forskningrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

2021-11-08

Fotios Papadopoulos, forskare i Psykiatri vid inst för neurovetenskap får glädjande forskningsmedel från FORTE, Forskningrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Projektet är ”Utfall i könsdysfori med fokus på barn och ungdomar: ett mixed-methods projekt” inom forskningsområdet Hbtq+-personers livssituation och hälsa 2021

Klicka på länken för att läsa mer om utlysningen inom Hbtq+-personers livssituation och hälsa 2021 på FORTES hemsida.