Grattis till VR anslag inom humaniora och samhällsvetenskap 2021!

2021-11-08

På måndagen den 8 november kom årets bidragsbeslut från Vetenskapsrådet (VR) i kategorin humaniora och samhällsvetenskap. Glädjande kan meddelas att följande forskare vid Inst för neurovetenskap beviljades bidrag:

Andreas Frick, psykiatri, för projektet Bättre än förväntat: en simultan PET/fMRI-studie om hur prediktionsfel minskar rädsla”