Per Enblad, Neurokirurgi får Vetenskapspriset till Amanda och Per Algot Mångbergs minne

2021-11-09

Vetenskapspriset till Amanda och Per Algot Mångbergs minne går 2021 glädjande till Per Enblad, professor i neurokirurgi vid Uppsala Universitet.

Priskommitténs motivering lyder:

Professor Per Enblad har under stora delar av sitt yrkesverksamma liv varit kliniskt aktiv neurokirurg. Han har på ett systematiskt sätt studerat hjärnans reaktion på olika typer av allvarliga hjärnskador som uppkommit pga. traumatiska skallskador och hjärnblödningar hos människa. Parallellt med detta har han bedrivit experimentell forskning för att fördjupa förståelsen av mekanismer bakom dessa skador. Han har utvecklat neurointensivvården och fördjupat kunskapen om behandlingsalternativ i syfte att förbättra det kliniska utfallet för den drabbade individen. Han har varit med om att bygga upp ett avancerat verktyg för att analysera komplexa skeenden i hjärnan och för att upptäcka sekundära händelser som kan skada en redan känslig hjärna. Professor Enblad är vidare en av grundarna av European Brain IT group som har till uppgift att testa och utvärdera informationsteknologisk baserad utrustning inom neurointensivvårdsområdet.

Mångbergs pris instiftades av makarna Amanda och Per Algot Mångberg som var vanliga småsparare. Amanda var hemsömmerska och Per Algot stationskarl. Priset delas ut till framstående forskare i Norden dom ät verksamma inom neurologi, neurokirurgi eller öron-, näs- och halssjukdomar. Sparbanksstiftelsen Norrland tillför medel för att priset ska kunna fortsätta delas ut. I priskommittén ingår tre forskare från Umeå universitet, universitetsdirektören samt en representant för Sparbanksstiftelsen Norrland.

Priset delas ut vid Umeå universitets årshögtid som förskjutits till den 5 februari 2022 i år på grund av covid-19.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet på Umeå universtitets hemsida