Grattis till VR anslag inom medicin och hälsa!

2021-10-28

Idag, torsdagen den 28 oktober kom årets bidragsbeslut från Vetenskapsrådet (VR) i kategorin medicin och hälsa. Glädjande kan meddelas att följande forskare vid Inst för neurovetenskap beviljades bidrag:

Joachim Burman, neurologi, för projektet Sjukdomsmekanismer bakom återfall efter behandling med autolog blodstamcellstransplantation för multipel skleros”

Erika Comasco, neuropsykofarmakologi, för projektet ”Serotonin, neurosteroider och premenstruellt dysforiskt syndrome”

Svante Winberg, Beteendeneuroendokrinologi, för projektet ”Optimering av zebrafiskhållning - effekter av miljöberikning, tankstorlek och fisktäthet”

Stort grattis!