Sök anslag för forskning om neurologi

2021-06-18

Nu kan ni, forskare vid institutionen för neurovetenskap och enheten neurologi, ansöka om medel till forskning om neurologi från Hanna Eklunds fond för neurologisk forskning.

Hanna Eklunds fond för neurologisk forskning delar i år ut 2 anslag. Ändamålet med fonden är att stödja forskning vid institutionen för neurovetenskap vid enheten för neurologi. Anslaget får användas dels för kliniska projekt dels för studieresor. Tillgängligt belopp är drygt 113 000 kronor per anslag.

Institutionen för neurovetenskap genom prefekt beslutar samt delar ut anslaget.

Ansökan skall innehålla: projektbeskrivning, CV och specificerad budget med angivande av andra tillgängliga medel för forskningen. Ange om projektet är nytt eller en fortsättningsansökan, varvid resultat även ska redovisas

Skicka din ansökan till prefekt@neuro.uu.se senast 17 oktober 2021.