Johan Bengtsson, doktorand i Psykiatri får Lennanders stipendium

2021-06-03

Johan Bengtsson doktorand i Robert Bodens forskargrupp Psykiatrisk hjärnstimulering, vid Inst för neurovetenskap har glädjande blivit tilldelad Lennanders stipendium.

Lennanders stipendium är ett eftertraktat forskningsstipendium och Johan kommer att undersöka sambandet mellan repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) och autonoma nervsystemet samt om rTMS påverkar kommunikationen mellan olika hjärnområden vid depression. Det kommer även att undersökas om förväntanseffekter påverkar hur man svarar på rTMS och vilka hjärnområden som aktiveras när man får ett placebo-svar.

- Det är roligt att klinisk psykiatrisk forskning uppmärksammas och jag känner mig väldigt stolt över att ha fått det här stipendiet. Jag hoppas att min forskning på sikt ska kunna bidra till en ökad förståelse för autonoma nervsystemets roll i hur människor upplever olika symtom, samt öka kunskapen om hur förväntanseffekter kan påverka upplevelsen av olika symtom eller effekten av en viss behandling, säger Johan Bengtsson

Johan Bengtsson, doktorand Psykiatri, Inst för neurovetenskap