Per Enblad, Neurokirurgi och Caisa Öster, Psykiatri får Region Uppsalas forskningspris 2020

2021-05-28

Glädjande har Forsknings- och innovationsavdelningen vid Regionkontoret i Uppsala meddelat att Per Enblad, professor i Neurokirurgi och Caisa Öster, universitetslektor i Psykiatri vid Inst för neurovetenskap har tilldelats Region Uppsalas forskningspris 2020.

Per Enblad, överläkare och professor, får priset för sin forskning och utveckling inom neurointensivvård. Särskilt kan lyftas fram hans forskning inom neurointensivvård för att utarbeta optimala nivåer för hjärnperfusionstryck och monitorering av autoreguleringsstatus. Per har bidragit substantiellt till utvecklingen av modern neurointensivvård och leder en omfattande forskningsverksamhet som utgår från neurointensiven vid Akademiska sjukhuset. Han har utvecklat neurointensivvårdsavdelningen vid Akademiska sjukhuset, med standardiserad vård, mikrodialys och multimodal monitorering för datainsamling och analys av data. Denna verksamhet utgör en unik plattform för explorativa studier av patofysiologiska processer, utveckling av nya monitoreringstekniker och nya behandlingskoncept. Institutionen för neurovetenskap framhåller att Per Enblad är en stark och värdig kandidat för regionens forskningspris.

Caisa Öster, universitetslektor och docent får priset för sin forskning och utveckling att implementera ett strukturerat, beteendeaktiverande omvårdnadsprogram med syfte att stärka återhämtningsprocessen hos patienter i den psykiatriska heldygnsvården. I sin forskningskarriär har hon fortsatt att undersöka och utveckla metoder, samt initiera interventioner, relaterade till hälsa, livskvalitet, funktions- och aktivitetsförmåga, framförallt hos personer med psykisk sjukdom. Caisa har i sin roll som akademisk lärare på ett avgörande sätt bidragit till att kvaliteten för vårdens framtida medarbetare stärkts genom ett mycket viktigt pedagogiskt arbete inom grund- och specialistutbildning för sjuksköterskor. Med sin tvärvetenskapliga och tvärprofessionella bakgrund är Caisa Öster ett föredöme både för dagens och morgondagens medarbetare

Även Maria Jonsson och Anders Sundin har fått Region Uppsalas forskningspris 2020. 

Maria Jonsson, överläkare och docent, får priset för sin forskning inom området förlossningsvård och särskilt fosterövervakning. Maria har under sin gedigna forskningskarriär arbetat med fosterövervakning under förlossning och förebyggande åtgärder för att minska risken att barn skadas under graviditet och förlossning. Samtidigt har hon i många år varit medicinskt ledningsansvarig för förlossningsvården vid Akademiska sjukhuset, där hon med framgång implementerat sina forskningsresultat. Maria är den drivande kraften bakom Akademiska sjukhusets förnämliga förlossningsstatistik. Marias Jonssons forskning har gjort skillnad.

Anders Sundin, överläkare och professor, får priset för sin forskning inom neuroendokrina tumörer och expertis på klinisk positronemissionstomografi (PET). Anders har uppnått en mycket hög nivå i sin gärning och är förmodligen en av Sveriges/Nordens/Europas bästa och mest anlitade kliniska PET-expert. Han besitter en bred onkologisk kunskap som gör att han efterfrågas i många olika sammanhang. Anders har deltagit i framtagande av flera europeiska guidelines som nu används över hela världen vad gäller imaging av tumörer. Anders Sundins arbete har lett till att många patienter diagnosticerats tidigt, och därefter erhållit rätt behandling för ökad överlevnad.

Prisceremonin planeras ske vid Medfarms fakultetskollegium den 16 september 2021.