Hälsning till medarbetare vid Inst för neurovetenskap

2021-04-01

Bästa medarbetare,

Från och med denna  dag är jag prefekt vid institutionen för neurovetenskap och efterträder Finn Hallböök. Han har gjort ett uppskattat arbete som chef för institutionen vilket framkommit vid flera av de möten jag haft möjlighet att vara med på. Det känns därför spännande att ta vid prefektuppdraget efter honom och leda institutionen framåt under 10 månader. Jag är professor och överläkare i reumatologi och kommer närmast från institutionen för medicinska vetenskaper där jag varit prefekt i 6 år.

Det är många frågor som behöver få sin lösning under denna period och jag har börjat sätta mig in i hur institutionen fungerar och de olika verksamheterna. Kärnuppgifterna är forskning och undervisning och här behöver jag få ett grepp om inte minst den forskning som bedrivs vid INV. Till att börja med önskar jag därför att alla forskargruppsledare skickar mig sin publikationslista från 2019-2021 och markerar de 2 viktigaste och vetenskapligt tyngsta arbetena under denna period och som avspeglar pågående forskningsinriktning inom gruppen.  Den som vill kan som inledning till publikationslistan ge en kort introduktion ( max 1/2 A4 sida) till gruppens forskningsområde. Skicka gärna inom en vecka så ska jag så snart som möjligt läsa igenom bidragen.

Mail till mig skickas helst till prefekt@neuro.uu.se vilket är funktionsbrevlådan vid institutionen. Anledningen är att jag nu har flera e-postadresser (inklusive en sjukhusadress) och vill undvika att viktiga brev kommer bort.

Mitt intryck är att undervisningen i stort sett fungerar bra, men att vi hela tiden måste arbeta med kompetensförsörjningen för att rekrytera nya och duktiga medarbetare.  Det är ett område som alla institutioner vid UU måste jobba med och här får vi hjälpas åt då var och en känner det egna ämnesområdet bäst. Vår arbetsmiljö är central för att vi ska lyckas i rekryteringsarbetet. I detta sammanhang vill jag också passa på att önska vår nya professor i psykiatri Simon Cervenka välkommen till institutionen. Han börjar formellt sin tjänst idag den 1/4.

Administrationen är  mycket viktig för att en institution ska fungera smidigt och jag har hittills blivit mycket väl mottagen, vilket jag är tacksam för.

Jag kommer att regelbundet informera om viktiga frågor och ärenden vid institutionen men just nu önskar jag alla en fin och vilsam påskhelg samt att vi och våra familjer får vara friska och slipper drabbas av Covid19.

Vänliga hälsningar

Lars Rönnblom

Prefekt, institutionen för neurovetenskap