Glädjande meddelas att Lars Oreland tilldelas Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium

2021-03-07

Regionstyrelsen bestämde 26 januari 2021 att tilldela Lars Oreland, professor em i farmakologi vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet, Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium 2020, med anledning till hans bidrag till att uppmärksamma medicinhistorien.

Region Uppsala delar årligen ut ett medicinsk historiskt stipendium för att stimulera medicinskhistorisk forskning, men också för att belöna insatser för att till en bredare allmänhet, sprida kunskap om hur sjukvården utvecklats inom ett längre tidsperspektiv.

Prisutdelningen kommer att ske i samband med medicinhistoriska föreningens årsmöte