"Neuro på akuten" vald som Bästa valbara kurs på Läkarutbildningen

2021-02-04

Glädjande har valbara kursen "Neuro på akuten" fått utnämnande som Bästa valbara kurs på Läkarutbildningen, termin 11.

En stor eloge till Johan Virhammar som deltagit i skapandet och utveckling av neurodelen av kursen och till Elias Lindvall som vapendragare under senare tid, båda vid institutionen för neurovetenskap. Även tack till alla er som bidrar på olika sätt, med föreläsningar, seminarier, övningar och på kliniken. Ett pris är uppställt i korridoren.

Varmt grattis!

Anne-Marie Landtblom, Prof, överläkare i  neurologi