Bissen Brainwalk ger bidrag till hjärnforskning om Demenssjukdom och Stroke/hjärnblödning

2020-12-17

Med stor glädje meddelas att Insamlingsfonden Bissen Brainwalk trots årets svåra Covid-19 situation ger 500 000 i förmån för forskning om hjärnan till forskarna Karl Sjölin, Neurologi  och Ninni Persson Krabbe, Psykologi vid Uppsala universitet.

Insamlingsfonden Bissen Brainwalk – Gå för alla hjärnor – startade 2011 efter att elitbandyspelaren Mathias "Bissen" Larsson ett år tidigare drabbats av hjärnblödning och infarkter i hjärnan. Sedan starten har insamlingen, genom Brainwalk-promenader och olika evenemang, samlat in åtta miljoner kronor till forskning om hjärnans alla skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar. Allt arbete med fonden sker helt och hållet med ideella krafter.

I år har många Brainwalk-promenader blivit inställda på grund av coronapandemin. Istället har det pågått andra typer av engagemang och insamlingar. Organisationen har till exempel arrangerat ”Sverige går Bissen Brainwalk” där man uppmanat alla att gå ut där de befinner sig. Det har också varit flera initiativ till högtids- och minnesgåvor som gjorts av personer, företag och föreningar runtom i landet. Detta har möjliggjort att fonden även detta år kan dela ut bidrag till hjärnforskningen.

Årets Bissen Brainwalk-bidrag på 500 000 kronor går till två forskare vid Uppsala universitet:

Ninni Persson Krabbe, forskare vid intuitionen för psykologi, får bidrag till forskningsprojektet ”Associationer till kognitiva funktioner och demenssjukdom”. Det syftar till att hitta vad som påverkar förändring av hjärnans reservkapacitet under åldrandet.

– Jag är mycket glad och tacksam över att tilldelas forskningsbidrag från Bissen Brainwalk säger Ninni Persson Krabbe. Forskningen bidrar till att förstå neurala mekanismer bakom det kognitiva åldrandet, och att få en ökad förståelse för skyddande faktorer som kan bromsa kognitiv svikt och förlänga det goda hälsosamma åldrandet.

Karl Sjölin, läkare och doktorand i neurologi vid institutionen för neurovetenskap, får bidrag för att forska om att hitta indikationer på stroke med hjälp av ett blodprov. Ett blodprov som i akutskedet kan påvisa om en patient har en pågående stroke eller annan allvarlig hjärnskada skulle kunna ha stor betydelse för akutsjukvården, där snabbare svar leder till tidigare och mer adekvat behandling. Projektet tilldelades medel av Bissen Brainwalk även under förra året.

– Vi är väldigt glada och stolta över att få fortsatt förtroende från Bissen Brainwalk, säger Karl Sjölin. Besked är mycket hedrande och det är väldigt roligt att få möjlighet att arbeta med metoder som kommer att kunna göra skillnad för våra patienter i sjukvården.

Cecilia Yates