Till anställda, forskare, post-docs och doktorander vid Institutionen för neurovetenskap

2020-12-18

Jag tar tillfället i akt inför helgerna och vill tacka er för det gångna året. Det har varit ett ovanligt år med alla Covid-restriktioner som påverkat våra arbeten och liv på många sätt. Alla har lagt mycket tid och arbetat hårt för att få vår verksamhet att flyta på och det har vi lyckats bra med.

Nu är Pandemin inte över ännu och jag ber er att vara försiktiga under helgerna och inte i onödan exponera er för risker att smittas. Jag ser med tillförsikt fram emot nästa år och välkomnar universitetets nya rektor som installeras nu på eftermiddagen samtidigt vill jag ge ett tack till avgående rektor.

Ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År när det beger sig.

Finn Hallböök