Markus Sjöblom, ny excellent lärare inom medicin och farmaci

2020-09-16

Markus Sjöblom, universitetslektor i fysiologi har glädjande utsetts till excellent lärare inom medicin och farmaci. Bedömningsgruppen framhäver bland annat att Markus har en förmåga att genomföra undervisning av hög kvalitet på olika nivåer inom ett brett undervisningsfält samt att han är en skicklig lärare.

- Känns som en fin och uppskattad belöning. Ett kvitto på att min pedagogiska skicklighet håller hög kvalitet och att mitt engagemang för undervisningen uppskattas av både studenter och kollegor, säger Markus Sjöblom.

Vill även du ansöka om att bli excellent lärare?

Du kan ansöka om att bli excellent lärare om du är tillsvidareanställd forskande lärare (universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor) vid Uppsala universitet. Du kan också ansöka om du är anställd av Region Uppsala eller annan huvudman, men i hög grad är aktiv inom undervisning och forskning vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Det finns ett tillfälle att ansöka per år och det blir varje år utlyst på Medarbetarportalen och på medfarm.uu.se.

Riktlinjer för antagning av excellent lärare
Meritportföljer - riktlinjer för meritvärdering och anvisningar för sammanställning

Enheten för universitetspedagogik, som är gemensam för hela universitetet, anordnar bland annat seminarietillfällen om hur du ansöker för att bli excellent lärare. Du hittar datum för dessa tillfällen på Medarbetarportalen.

Här finner du länkar till ansökningsprocedur, kriterier för antagning och datum för ansökan till excellent lärare vid olika fakulteter. Du hittar också listor över antagna excellenta lärare vid olika fakulteter.

Medicinska och farmaceutiska fakulteterna