Studier av sympatisk nervaktivitet i hudnerver hos friska vuxna individer med intraneural mikroneurografi

2020-08-21

Ny avhandling från Uppsala universitet visar ny kunskap om det sympatiska nervsystemets beteende vid olika temperaturer och stimuli i olika nerver hos människa samt hur den sympatiska nervaktiviteten deltar i människokroppens temperaturreglering vid olika omgivningstemperatur.

Pirkko Hynninen, doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, har i sin avhandling studerat sympatisk nervaktivitet i olika perifera hudnerver hos friska vuxna individer. Avhandlingen har tre huvudsyften: I) Studera hur sympatisk nervaktivitet deltar i temperaturreglering hos människa, II) Studera regionala likheter och skillnader i nervaktivitet från olika hudnerver hos en frisk individ, III) Med hjälp av intraneural stimulering studera reaktion i målorgan (svettreaktion och blodkärlens sammandragning).

De viktigaste forskningsresultaten är att selektivt kunde aktivera antingen svettnings-eller vasokonstriktions-relaterat sympatikussystem genom att ändra omgivningstemperaturen. Pirkko Hynninen fann också att nervaktivitet följer ett rytmiskt mönster, vilket kan ha betydelse för att optimera nerv-effektororgan-reaktionen vid olika temperaturbetingelser. Det fanns även skillnader i sympatisk nervtrafik i olika hudnerver. I hårlösa hudområden sker temperaturreglering huvudsakligen via nervtrådar som ger blodkärlreaktion och svettningsrelaterad nervaktivitet kommer igång vid relativt höga temperaturer. I de håriga hudpartierna sker temperaturreglering i stor utsträckning via svettningsrelaterade nervsignaler. Intraneural nervstimulering (efter proximal nervblockering) visar skillnader i effektorgan-respons i svettkörtlar och blodkärl.

Mikroneurografi är en unik metod, som tillåter intraneural registrering av sympatisk nervaktivitet i en perifer nerv hos en vaken människa. Metoden utvecklades initialt av prof Hagbarth och Vallbo vid Klinisk Neurofysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, för att sedan spridas runt världen.

  • Jag upplever min forskningsutbildningstid som mycket stimulerande och lärorik, säger Pirkko Hynninen. Mina fynd kan framförallt vara betydelsefulla för att förstå hur vi människor reglerar kroppstemperaturen vid olika omgivningstemperatur. Detta i sin tur kan ha implikationer för klimatforskning i framtiden. 

För mer information, kontakta Pirkko Hynninen, doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, mobil: 0706-409202, e-post: pirkko.hynninen@akademiska.se eller Anna Rostedt Punga, Professor i Klinisk neurofysiologi vid Institutioenn för neuorvetenskap, e-post: anna.rostedt.punga@neuro.uu.se eller Cecilia Yates, informatör vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 0704-250571, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se

Disputationen äger rum 28 augusti 2020, kl 13.00, Rudbecklaboratoriet/ samt via zoom https://uu-se.zoom.us/s/699708224417

Cecilia Yates, Uppsala universitet 200821