Hur har pandemin COVID-19 påverkat våra livsstilsvanor och vår sömn?

2020-07-10

I ett internationellt samarbete efterlyser nu Uppsala-forskare svar till ett internationellt frågeformulär, som ska hjälpa till att undersöka hur pandemin COVID-19 kan ha påverkat våra livsstilsvanor, men inriktning på vår sömn.

Det är forskare från flera olika länder och olika kontinenter som samarbetar: Finland, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Kina, Norge, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike ingår i samarbetet. De som medverkar får besvara ett anonymt formulär med frågor om hur t.ex. sömnen har varit både före och efter COVID-19. Målet är att se ifall det dels finns någon effekt av hur vår förändrade livsstil kan ha påverkat vår sömn. dels ifall några sådana livsstilsfaktorer även kan påverka risken för COVID-19.

–  Våra dygnsrytmer och även vår sömn varierar individuellt, men många tvingas i vanliga fall ofta pga. faktorer som pendling att arbeta mot sin dygnsrytm, och då kan sömnen bli lidande, berättar Jonathan Cedernaes, som är en av forskarna som står bakom den svenska delen av samarbetet. Det är möjligt att mer flexibla arbetstider, som jobb hemifrån har inneburit, har gjort att vi kan sova mer jämnt över veckan. Det är även möjligt att man med ökad flexibilitet anpassar sin sängtid mer utefter om man i grund och botten är en morgon- eller kvällsmänniska.

– Denna typ av ögonblicksformulär ger oss även en mycket snabb möjlighet att fånga förändringar i folks sömnvanor, i alla de länder som ingår. Det blir därmed möjligt att se ifall de olika åtgärder som olika länder har infört, kan vara kopplade till olika grad av förändringar i folks levnadsvanor och sömn. Det här är visserligen bara ett frågeformulär, men kan förhoppningsvis indikera intressanta samband som vi sen kan följa upp i mer välkontrollerade, longitudinella studier, säger Jonathan.

Även docent Christian Benedict, och professor Anne-Marie Landtblom, ingår i den svenska delen av samarbetet, som kallas ICOSS, en förkortning för "International COVID-19 Sleep Study".

Forskarna hoppas att så många som möjligt svarar på formuläret, och har redan erhållit några hundra svar. De ska börja börja analysera insamlad data i augusti, men förhoppningen är att de kan fortsätta samla in svar under hösten.

Frågeformuläret (tar cirka 20-30 min att fylla i): https://educationhelsinki.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_77eoIzXgHHGyBXn

Tidigare artikel med intervju i SVT: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-undersoker-somnen-under-pandemin

Cecilia Yates