Sök anslag för forskning om Parkinsons, Major Gösta Linds minnesfond

2020-06-11

Nu kan du, forskare vid medicinska fakulteten, ansöka om medel till forskning om Parkinsons sjukdom och därmed sammanhängande sjukdomar ur Major Gösta Linds Minnesfond. Ansök senast 1 oktober 2020.

Major Gösta Linds Minnesfond är en fond till medicinska fakulteten som ska ge stöd till forskning inom Parkinsons sjukdom och därmed sammanhängande sjukdomar.
Tillgängligt belopp är 200 000 kronor och kan sökas av samtliga forskare vid Uppsala universitets medicinska fakultet.

Institutionen för neurovetenskap delar ut anslaget med deltagande av dekanus för medicinska fakulteten. Vid utdelningen sker samordning med övriga fonder inom området tillgängliga för institutionen för neurovetenskap.

Ansökan ska innehålla

  • Projektbeskrivning
  • CV
  • Specificerad budget
  • Uppgift om beviljade anslag
  • Uppgift om projektet är nytt eller en fortsättningsansökan (varvid resultat även ska redovisas)

Skicka din ansökan till prefekt@neuro.uu.se senast 1 oktober 2020.