Uppsala stärker sin ställning inom neuroforskning

2020-06-11

Hjärnfonden och Barnhjärnfonden delar ut 77 miljoner kronor till forskning och glädjande har Anna Rostedt Punga, Christian Bendedict, Dag Nyholm, Dan Larhammar, Johan Isaksson, Henrik Boije, Klas Kullander samt Finn Hallböök vid inst för neurovetenskap fått anslag till intressanta projekt inom hjärnforskning. 

Hjärnfonden och Barnhjärnfonden har i dagarna beslutat om utdelning av drygt 77 miljoner kronor till 82 forskare inom neuroområdet. Totalt har 296 ansökningar om bidrag till forskning granskats. Av dessa var 56 inlämnade från Uppsala universitet. En dryg femtedel av de beviljade forskningsbidragen gick till Uppsala där följande forskare vid Inst för neurovetenskap får stöd i årets utdelning för sina projekt:

Anna Rostedt Punga: Autoimmun encefalit: prevalens i Sverige och sjukdomsmekanismer

Christian Bendedict: Effekter av nattskiftsarbete på hjärnan

Dag Nyholm: Utveckling av biomarkör för Parkinsons sjukdom i prodromalfas

Dan Larhammar: Långtidsminnets mekanismer

Finn Hallböök: Normal och patologisk nervcellsbildning i stamcells-deriverade retinoider

Johan Isaksson: Emotionsreglering hos ungdomar med ADHD

Henrik Boije: Neuronala nätverk – från krets till beteende

Klas Kullander: Betydelsen av OLM interneuron i hjärnans minneskretsar

Klicka här för att läsa mer på Hjärnfondens hemsida