Schizofreni – en folksjukdom

2020-05-17

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som drabbar c:a 0.4-1% av världens befolkning och innebär mentala störningar samt förändrad verklighetsuppfattning. Sjukdomen är i de flesta fall av kronisk karaktär och leder till en genomsnittlig livsförkortning med c:a 15 år jämfört med befolkningen i stort.

Läs hela artikeln här på schizofreniforbundets hemsida, publicerad i DN den 17 maj 2020 och skriven av: Åsa Konradsson-Geuken, docent i farmakologi vid Uppsala universitet och styrelseledamot i Schizofreniförbundet.