16 nya doktorandprojekt vid WoMHeR

2020-05-21

Styrelsen för WoMHeR har nu fattat tilldelningsbeslut om vilka 16 projekt som får medfinansiering från WoMHeR. Alla doktorandprojekt är inom områden relevanta för kvinnors psykiska hälsa under de reproduktiva åren. Varje projekt är tvärvetenskapligt och har handledare från minst två av Uppsala universitets vetenskapsområden.

De här doktorandprojekten kommer bli en väsentlig och viktig del av målsättningen att etablera ett nytt tvärvetenskapligt kunskapsområde där en ny generation forskare kommer att utbildas. Klicka här för att läsa hela listan med antagna doktorandprojekt på WOmHeRs hemsida.