Anna Rostedt Punga får anslag för forskning om Biomarkörer för Myastenia Gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling

2020-05-06

Anna Rostedt Punga, professor i Klinisk neurofysiologi har med sin forskningsgrupp glädjande erhållit forskningsbidrag från VINNOVA i ytlysningen ”Swelife och MedTech4Health”. 

”Swelife och MedTech4Health” är ett samverkansprojekt för bättre hälsa. Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige. Klicka här för att läsa mer på Vinovas hemsida.

Klilcka här för att läsa mer om Anna Rostedt Punga, professor i Klinisk neurofysiologi och hennes forskningsgrupp.