Henrik Boije får anslag till forskning om Neuronala nätverk - från krets till beteende

2020-05-01

Henrik Boije, universitetslektor och forskargruppsledare för Zebrafish Neural Network, vid Inst. för neurovetenskap, har glädjande fått ett anslag från Magnus Bergvalls stiftelse, Kungliga vetenskapsakademin samt från Stiftelsen för Strategisk forskning, Framtidens forskningsledare.

Henrik Boije berättar:
- Att förstå hur nervsystemet bildas och fungerar är en monumental uppgift där studier av mindre, väl definierade, neurala kretsar kan ge oss insikt i grundläggande frågor rörande nätverksorganisation och signalering. Det motoriska nätverket i ryggmärgen kan ses som en metronom vilken genererar rytmiska signaler till musklerna samt koordinerar höger/vänster alternering. Förlust av en population av interneuroner i DMRT3 mutanter resulterar i störd rytm hos hästar och möss. Tekniska framsteg har gjort zebrafisk till en unik modell där dessa cellers bildning, integrering i nätverket, samt funktion kan studeras in vivo. Dmrt3 uttrycks i ryggmärgen hos zebrafisk och preliminära data indikerar att mutanter har motoriska defekter. Via optogenetik kommer nervsignaler initieras eller förhindras specifikt i Dmrt3-celler och kalciumindikatorer uttryckta i Dmrt3-celler eller motorneuroner tillåter visualisering av individuella nervimpulser. Genom att kombinera dessa tekniker med beteendeanalys kan vi få en bild av hur Dmrt3-cellerna signalerar, hur detta påverkar cellerna i omgivningen, samt observera den resulterande effekten på djurets rörelsemönster. En hypotes är att Dmrt3-cellerna fungerar som en växellåda under acceleration. Projektets mål är att koppla samman hur en krets bildas med hur den fungerar, både på cellulär nivå och på organismnivå. Detaljerad kunskap om neurala kretsar ökar vår förståelse av effekterna då dessa nätverk fallerar vid traumatiska skador och sjukdomar.

Klicka här för att läsa mer på Henrik Boijes hemsida om Zebrafish Neural Network.

Klicka här för att läsa mer om Stiftelsen för Strategisk forskning och Framtidens forskningsledare 7.