Om resan att sluta med heroin utan metadon

2020-04-24

Att sluta använda heroin utan LARO kan vara en lång process kantad av försök och återfall, men det går. Forskaren Christina Nehlin Gordh har intervjuat personer som har lyckats. En viktig aspekt för dem var att bli hörda och sedda som personer som kan göra något åt sin situation.

Det finns förvånansvärt lite forskning om personer som har slutat använda heroin eller andra opioider utan LARO (läkemedels­assisterad rehabilitering vid opioidberoende), säger Christina Nehlin Gordh. Det kanske inte är överraskande – LARO är en behandlings­metod med starkt vetenskapligt stöd för att minska dödligheten. Det är den enda metod som Social­styrelsen rekommenderar för behandling av opioidberoende. Klicka här för att läsa hela artikeln i tidskriften Alkohol och narkotika, skriven av Julius von Wright.