Hej gruppledare och studierektorer vid Inst för neurovetenskap

2020-03-23

Veckan som gått har varit omvälvande och på ett slag tömdes BMC på studenter. Även institutionen har glesat ur med färre doktorander, forskare, lärare och administrativ personal i korridorerna.

Det är bra att möjligheten att arbeta hemifrån används men det är viktigt att ingen arbetar ensam på lab.  Gruppledare, ha rutiner för att veta vem är på lab. och vem arbetar hemma. Updatera kontaktinformation, även till anhöriga.  Gäller även studenter som gör projekt och det är extra viktigt eftersom examens- och, projektarbetare samt praktikanter omfattas av distansundervisningen. Många av dem är också utomlands ifrån.

Administrationen kommer fortsatt att vara bemannad alla dagar men det kommer också att ske arbete hemifrån. Den närmaste veckan kommer delar av administratörssyrkan i C2:2 att finnas på plats under arbetstid de andra arbetar hemma. De växlar om vilket gör verksamheten lite mindre sårbar. Samma gäller kursadministrationen. Några kommer att vara på plats men hemarbete kommer att göras. Marie Ljungberg, ny ekonom (BMC) börjar bli varmare i kläderna. Tetyana Korol, ny kursadministratör och Mei Jiang, ny ekonomiadministratör (AS) startade denna veckan. Tetyana och Mei är vikarier för kommande föräldraledigheter. Besvärlig start för alla tre men extra viktigt att de får god introduktion om det blir ytterligare störningar i verksamheten. 

Vi räknar med att ha nästa styrelsemöte som planerat d. 31/3 (ZOOM?) men vi ställer in Neurolunchen. Det var 149 anmälda till Neurodagen som är inställd men vi räknar med att kunna ha den till hösten. Vi ställer in seminarieserier också tills vidare. Disputationer får ske enligt KUFs riktlinjer.

Bifogar sammanställningen av forskningsgruppernas beredskapsanalyser som är inskickad. Bifogar även Uus Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering (UFV 2015/1058). Den gäller UU i sin helhet men är ändå värd att läsa igenom. Jag har övervägt att sätta samman en formell krishanteringsgrupp under nästa vecka om det visar sig behövas men tillsvidare har vi löst situationen med möten under veckan  med delar av Inst ledningen och med administrationen. Det som saknas är direkt input från doktorandgruppen. Synpunkter mottags gärna. 

Inga bekräftade Covid19 insjuknande har nått mig men det finns några som är hemma med milda förkylningssymptom.

Den stora frågan och arbetet har varit att lösa distansundervisningen. Än så länge inga katastrofer men det återstår mycket arbete. Dela gärna med er av erfarenheter.

Viktig och övergripande information kommer från www.uu.se . Vi kommer även att lägga ut information som gäller institutionen i nyhetsflödet på vår egen hemsida.

Rapportera om någon av era medarbetare blir ordentligt sjuk eller får Covid19 eller om det är något annat som behöver lösas. Jag ligger lite efter i att besvara mail men hoppas att komma ifatt de närmaste dagarna. Om det är någon som undrar så har jag annullerat min tjänstledighet och blir kvar som tjänstgörande prefekt under perioden 28/3 - 23/5.

Kommunens tillsyn av miljö- och kemikaliehantering tidigare idag gick bra. Tack Karin Nygren för dina insatser.

Vänliga hälsningar och trevlig helg!

Finn

Finn Hallböök, PhD, professor
Prefekt
Inst Neurovetenskap
Uppsala universitet
Box 593
751 24 Uppsala

prefekt@neuro.uu.se
Tel: 018 4714944
Mobil: 072 999 9419