Joachim Burman får anslag till forskning om MS och autolog blodstamcellstransplantation

2019-12-02

Joachim Burman, överläkare och docent vid Inst för neurovetenskap och neurologi, har glädjande fått anslag till forskning om MS och autolog blodstamcellstransplantation.

Stora summar som är avgörande för forskningens resultat har givits från SSMF, Olle Engkvist stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och Bissen Brainwalk.

- Jag är stolt och glad över att ha getts möjlighet att under de kommande åren få ägna mig åt forskning om MS och autolog blodstamcellstransplantation, säger Joachim Burman. Det här ger oss möjligheter att besvara de ambitiösa frågeställningar som vi ställt upp: varför fungerar behandlingen, vem ska ha behandling och vad kan man förvänta sig om man genomgår behandlingen? Jag hoppas och tror att det kommer innebära ett uppsving för behandlingen till gagn för den enskilde patienten såväl som för samhället i stort.

Läs mer om Joachim Burmans forskning på hemsidan: https://www.neuro.uu.se/forskning/forskningsgrupper/neurologi/projekt/autolog-blodstamcellstransplantation-for-ms/