Utlysning från insamlingsfonden Bissen Brainwalk

2019-10-16

Utlysning på 750 000 kr fördelat på tre forskningsprojekt från Insamlingsfonden Bissen Brainwalk till forskning om hjärnans alla sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. I år riktas särskild uppmärksamhet till forskningsområden med inriktning på Stroke/ hjärnblödning, Epilepsi, Autism och Aspergers syndrom.

Insamlingfonden Bissen Brainwalks hjärta klappar extra för hjärnforskning som kan rädda liv och som kan göra stor skillnad för den som är drabbad av hjärnskada, -sjukdom eller -funktionsnedsättning.
 
En beskrivning (gärna populärvetenskaplig, ca 1 A4) över det planerade forsningsprojektet som ska ske under 2020 samt kortfattad CV, ska mailas till mig, Cecilia Yates, cecilia.yates@neuro.uu.se innan söndagen den 3/11 2019
.
Sedan sammanställs ansökningarna och vidarebefordras till Insamlingsfonden Bissen Brainwalks styrelse som tillsammans med Mathias ”Bissen” Larsson, grundare av Bissen Brainwalk, tar beslutet om vilka tre forskare som vardera kommer tilldelas 250 000kr.
 
Priset kommer att delas ut 20 november i Köping av Bissen Brainwalks grundare Mattias ”Bissen” Larsson vid en utdelningslunch i Köpings rådhus med speciellt inbjudna gäster. Det är viktigt att pristagarna kan närvara personligen vid utdelningen den 20 november 2019.
Insamlingsfonden ”Bissen Brainwalk – till förmån för forskningen som räddade mitt liv ” gör ett gediget ideellt arbete i syfte att samla in pengar till hjärnforskningen samt att sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar och skador. 
Fonden delar ut varje år ut medel till hjärnforskningen. 
Läs mer på deras hemsida bissenbrainwalk.se
Instagram: bissenlarsson  
Facebook: Bissenbrainwalk