Anna Rostedt Punga, Klinisk neurofysiologi får anslag från Olle Engkvist Byggmästare

2019-05-08

Anna Rostedt Punga forskargruppledare för Neuromuskulära synapsen och myasthenia gravis, Klinisk neurofysiologi, har glädjande fått medel från stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare för sitt forskningsprojekt "Nytt mikroteknologiskt cellmodellsystem för att studera neurologiska sjukdomar". 

Klicka här för att läsa mer om Anna Rostedt Pungas forskning.
Klicka här för att läsa mer om stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.