Fysioterapeutprogrammet vidgar vyerna

2019-04-17

Hallå där… Camilla Ekwall, universitetsadjunkt vid Fysioterapeutprogrammet, som nominerats till Sveriges medicinska fakulteters Internationaliseringspris 2019.

Camilla Ekwall, institutionen för neurovetenskap

Varför siktar Fysioterapeutprogrammet globalt?
– Vi utvecklar utbildningen fortlöpande och sedan två år prioriterar vi den internationella aspekten av vårt program. Satsningen är initierad på rekommendation av Universitetskanslersämbetet, och för mig som själv har mångårig erfarenhet av internationell samverkan inom klinisk fysioterapi är det en inspirerande uppgift att föra in det i grundutbildningen.

Hur driver ni arbetet framåt?
– Vi har med grund i Uppsala universitets mål och riktlinjer formulerat ett antal strategiska mål: Att öka antalet utresande och inresande studenter, att stärka lärarmobiliteten över nationsgränserna och att skapa fler internationella moment på hemmaplan. Arbetet följer en handlingsplan och rullar på bra.

Vilka åtgärder har ni genomfört hittills?
– Inför läsåret arrangerade vi en temadag där alla lärare möttes och arbetade för att få in ett globalhälsoperspektiv i kursplanen vilket föll väl ut. Vi har också infört Globalmedicin som valbar femveckorskurs som ger studenterna möjlighet till två veckors fältvistelse i ett låg- eller medelinkomstland, och en deltagare återvände just från Sri Lanka. Andra aktiviteter, som utökad undervisning på engelska, tar naturligtvis längre tid, men vårt arbete är en långsiktig investering.

Vilka framgångsfaktorer har ni identifierat?
– Att alla måste vara delaktiga i processen. Vi har varit noggranna med att få både ledning, kollegium och inte minst studenterna med oss på resan, och det genererar redan stora mervärden. Det är tydligt att studenterna uppskattar vårt arbete och deras stöd betyder oerhört mycket, både praktiskt och som inspiration. Vi lägger också stor vikt vid extern samverkan, dels inom Uppsala universitet, men också tillsammans med landets övriga medicinska fakulteter. Det finns många goda exempel att lära av, och varje guldkorn vi förmår anpassa och implementera i vår egen verksamhet tar oss både snabbare och längre fram.

Kontakt  Camilla Ekwall, institutionen för neurovetenskap
Mer information  Fysioterapeutprogrammet 2019/2020

Magnus Alsne, foto: Karin Andrén