Sök anslag för forskning om neurologi

2019-08-19

Nu kan du, forskare vid institutionen för neurovetenskap och enheten neurologi, ansöka om medel till forskning om neurologi från Hanna Eklunds fond för neurologisk forskning. Ansök senast 15 oktober 2019.

Hanna Eklunds fond för neurologisk forskning utlyser just nu 1 till 2 anslag. Ändamålet med fonden är att stödja forskning vid institutionen för neurovetenskap vid enheten för neurologi. Anslaget får användas för kliniska projekt eller studieresor. Tillgängligt belopp är drygt 120 000 kronor

Institutionen för neurovetenskap delar ut anslaget med deltagande av dekanus vid medicinska fakulteten. Vid utdelningen sker samordning med övriga fonder inom området tillgängliga för Institutionen för neurovetenskap.

Ansökan ska innehålla

  • projektbeskrivning
  • CV
  • specificerad budget med angivande av andra tillgängliga medel för forskningen
  • ange också om projektet är nytt eller en fortsättningsansökan, varvid resultat även ska redovisas

Skicka din ansökan till prefekt@neuro.uu.se senast 15 oktober 2019.

Klicka här för att läsa hela annonsen på Medfarms hemsida