Henrik Boijes forskning

Sensorik, motorik och plasticitet

Sensorik, motorik och plasticitet

Nervsystemet styr kroppen genom neurala kretsar som är specialiserade för olika funktioner. Att förstå hur nervsystemet bildas och fungerar är en monumental uppgift där studier av mindre och väldefinierade kretsar kan ge insikt i grundläggande frågor rörande enskilda nervcells populationers betydelse. Betydelsen av kopplingar mellan nervceller och de signalvägar mellan nervceller som utgör de neurala kretsarna samt betydelsen mellan nervceller och andra celler.

Därför studerar vi bland annat neurala kretsar i hjärna och ryggmärg som styr motorik och koordination. Zebrafiskens nervnätverk i ryggmärgen genererar rytmiska signaler till musklerna samt koordinerar höger/vänster alternering, vilket vi använder för att korrelera cellers aktivitet till specifika beteenden. Vi undersöker även den neuromuskulära synapsen, alltså den koppling mellan nerv och muskel som är en förutsättning för att kontrollera kroppens viljestyrda muskler.

På samma sätt är de nervkretsar som tar emot information i vår omgivning en bra utgångspunkt för att förstå nervnätverk. Vi undersöker nervbanor och nervceller som förmedlar smärta och klåda för att bättre förstå de signaler som ger oss dessa intryck och vad som går snett när vi känner långvarig klåda eller smärta.

Rörelsesyn används av människor för att kunna navigera i nya miljöer, gå rakt fram, eller kunna fånga en boll. På samma sätt kodas rörelsesyn hos många insekter, och vi utnyttjar detta för att förstå mekanismerna bakom rörelsesyn bättre. Vi undersöker också hur ögat kan skadas av ljus från solen och andra ljuskällor, om synen utvecklas normalt när man föds för tidigt och vilka riskfaktorer som finns för glaukom.

Fascinerande nervkretsar finns alltså i ögats näthinna och även i hjärnans hippokampus där långtidsminnen uppstår. Vi undersöker hur komponenterna i dessa viktiga kretsar har uppstått och förändrats under ryggradsdjurens evolution. Med ljusbaserade tekniker studerar vi hur specifika nervceller reglerar aktiviteten i hippokampus för att förstå hur inlärning och minne fungerar på nervkretsnivå.