Neurogenetik och miljö

Neurogenetik och miljö

Neurogenetik och miljö

Genetisk predisposition till sjukdomar påverkas starkt av miljöfaktorer, vilket innebär att människor kan bära på genetiska egenskaper som gör dem antingen mottagliga eller resistenta för att utveckla en sjukdom under vissa miljöförhållanden. Således kan interaktionerna mellan gener och miljö bestämma hälsa eller sjukdom.

 Att undersöka samspelet mellan genetiska varianter och miljöfaktorer är av stort intresse, eftersom det ger oss möjlighet att förebygga eller bota patologiska tillstånd, inklusive CNS-patologier. Inom funktionell farmakologi utför vi en rad studier av genmiljöinteraktioner med avseende på psykisk hälsa, sömn, migrän, fetma, anorexia nervosa, arbetsmiljö samt farmakologi och toxikologi. Inom beteendeneuroendokrinologi studeras hur och genom vilka mekanismer, miljöfaktorer, särskilt faktorer relaterade till den sociala miljön, påverkar beteendemässiga och fysiologiska egenskaper hos djur av olika genetisk bakgrund.